UAB Statgera ir partneriai klubo kortelės taisyklės

1. UAB Statgera ir partneriai (toliau tekste – pardavėjas) KLUBO kortelė išduodama tik nuolatiniams UAB Statgera ir partneriai prekių pirkėjams / montuotojams, t. y.:
a) pirkėjams / montuotojams asmeniškai pasirašius galiojančią prekių pirkimo-pardavimo sutartį su UAB Statgera ir partneriai.
b) pirkėjams / montuotojams, tuo atveju, jeigu asmeniškai ar vadovaujamo juridinio asmens apmokėta prekių apyvarta yra didesnė negu 10 000 Eur nuo bendradarbiavimo pradžios per kalendorinius metus.


2. KLUBO kortelė nuo išdavimo momento yra konkretaus pirkėjo / montuotojo nuosavybė ir jis turi teisę perduoti, rekomenduoti laikinai naudotis tretiesiems asmenims (pirkėjams) su tikslu įsigyti prekes iš UAB Statgera ir partneriai su (kortelėje nurodytomis) pardavėjo teikiamomis atitinkamomis nuolaidoms prekėms.


3. UAB Statgera ir partneriai pasilieka teisę paskambinusiam kortelės turėtojui rekomenduoti kortelės savininką atlikti darbus, naudojant pardavėjo prekes ar įrengimus, montuotojo kompetencijos ribose priklausomai nuo jo turimos patirties ir išklausytų seminarų temų.


4. UAB Statgera ir partneriai pasilieka sau teisę vienašališkai suteikti KLUBO kortelės turėtojams didesnę nuolaidą, negu nurodyta Klubo kortelėje.


5. UAB Statgera ir partneriai įsipareigoja parduoti prekes bei įrengimus tretiesiems asmenims pateikusiems KLUBO kortelę tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir pirkėjui / montuotojui tuo atveju, jeigu pirkėjas / montuotojas žodžiu (telefonu) ar raštu patvirtina, kad KLUBO kortelė (teisėtai perduota) trečiajam asmeniui.


6. KLUBO kortelės savininkas turi teisę naudotis visomis papildomos paslaugomis suteikiamomis UAB Statgera ir partneriai prekių garantijų, prekių serviso, konsultavimo ir projektavimo klausimais.


7. Konkrečios papildomos privilegijos, teikiamos KLUBO kortelės savininkui yra aptariamos konkrečioje tarp pardavėjo ir KLUBO kortelės savininko pasirašytoje pirkimo-pardavimo sutartyje.


8. KLUBO kortelės savininkas priklausomai nuo lojalumo pardavėjui ir pasiektos apyvartos, metų laikotarpyje, dalyvauja atrankoje tapti pardavėjo organizuojamuose baidarių, žvejybos, ar naujametinių vakarėlių dalyvių.